Source code for benchbuild.utils.log

import logging
from benchbuild import settings

[docs]def configure(): """Load logging configuration from our own defaults.""" log_levels = { 5: logging.NOTSET, 4: logging.DEBUG, 3: logging.INFO, 2: logging.WARNING, 1: logging.ERROR, 0: logging.CRITICAL } logging.captureWarnings(True) root_logger = logging.getLogger() if settings.CFG["debug"].value(): details_format = logging.Formatter( '%(name)s (%(filename)s:%(lineno)s) [%(levelname)s] %(message)s') details_hdl = logging.StreamHandler() details_hdl.setFormatter(details_format) root_logger.addHandler(details_hdl) else: brief_format = logging.Formatter( '%(message)s') console_hdl = logging.StreamHandler() console_hdl.setFormatter(brief_format) root_logger.addHandler(console_hdl) root_logger.setLevel(log_levels[settings.CFG["verbosity"].value()]) plumbum_format = logging.Formatter( '$> %(message)s') plumbum_hdl = logging.StreamHandler() plumbum_hdl.setFormatter(plumbum_format) plumbum_local = logging.getLogger("plumbum.local") if settings.CFG["debug"].value(): plumbum_local.setLevel(logging.DEBUG) plumbum_local.addHandler(plumbum_hdl) plumbum_local.propagate = False
[docs]def set_defaults(): """Configure the loggers default settings.""" pass